Marmaris Bülten
MARMARİS GÖZLÜKÇÜ MY DENİZ OPTİK SGK İLE ANLAŞMALI MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİSİ ALACAK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİSİ ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİSİ ALACAK

Muğla Valiliği’nden yapılan duyuruda;” İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 15 adet Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere Ankara’da 24-26 Mart 2009 tarihlerinde giriş sınavı(sözlü) yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-En az dört yıllık Lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

            3-ÖSYM tarafından 30 Haziran - 01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 59” bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 90 kişi içerisinde bulunmak, (90 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.)

4-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, (26/03/1979 tarihinden sonra doğanlar)

5-Erkekler için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti,

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti,

3- KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti,

 4- Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

              5- (4) adet vesikalık fotoğraf,

              6- Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi,

              7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

              8- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,      

            ( Yukarıda istenilen belgeler giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, giriş sınav tarihinden önce ilgili sınav bürosunca istenilecektir.)

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVI BAŞVURU USUL VE ESASLARI

1-        Adaylar;  Bakanlığımızın  (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 20-30 Ocak 2009 tarihleri arasında elektronik ortamdan müracaat edeceklerdir. 

2-  Dernekler Denetçi Yardımcısı İş Talep Formu, adaylar tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurularak formun çıktısı alınacaktır.

3-  Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler arasında istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formu çıktısını imzalayarak ve resim yapıştırılmış olarak ilgili sınav bürosuna teslim edeceklerdir.

4- Adaylar başvuru formuna bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu dikkatli doldurmaları gerekmektedir.

5-  Sistemde başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 425 72 14/3198-3124) müracaat ederek, yeniden giriş yapabilmek için sistemdeki başvurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

6- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeni ile başvurusunun iptal edilerek, yeniden giriş yapmak isteyen adayların, hatalı başvuruları iptal edilerek talepte bulunan adaya bir gün sonra elektronik ortamda yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir.  30 Ocak 2009 tarihi mesai bitimi itibariyle adayların düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.

7- Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların KPSSP59 puanları ve İş Talep Formunda beyan ettikleri mezun oldukları okul ve bölümü ÖSYM Başkanlığına kontrol ettirilecektir. KPSS puanı veya mezun olunan okul ve bölümü beyanı hatalı olan adayların bilgileri, sistemde ilgili sınav bürosunca düzeltilerek ilgili adaylara bilgi verilecektir.

8-  KPSSP59 puan kontrolü yapıldıktan sonra başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonucu 6 Şubat 2009 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

9- KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen değerlendirme sonuçlarına itirazlar 9-11 Şubat 2009 tarihleri arasında ilgili sınav kuruluna yazılı olarak,  itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 11 Şubat 2009 tarihinden sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

10- Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu ilgili adaya en geç üç gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

11- 19 Şubat 2009 tarihinde kesin sonuç başarı listesi Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

12-  (KPSSP 59) başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının altı katı aday(90) Dernekler Denetçi Yardımcısı giriş(sözlü) sınavına çağırılacaktır.

13- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar Dernekler Denetçi Yardımcısı giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.

14-  Posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

            Giriş Sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak sözlü sınav günü, saati ve yeri ayrıca bildirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ        

Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder.

            Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70 den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.

            70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, başarı puan sıralaması, kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir. 

            GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

            Giriş Sınavında başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca Bakanlığın  (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır. İlan olunur.PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” denildi. (AjansSevgi)

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİSİ ALACAK
tarih Tarih: 06.01.2009, 15:58 okunma Okunma: 1712
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales