Marmaris Bülten
 PİZZA LUNA Paket Servis TIKLAYIN MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİYİ BİLDİRMEYENLERE CEZA GELİYOR
ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİYİ BİLDİRMEYENLERE CEZA GELİYOR

                     En az 1 işçi çalıştıran sanayi işletmeleri 2 ay içerisinde, Sanayi Sicil Beyannamesi doldurarak, istenen diğer belgelerle birlikte, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü‘ne vererek Sanayi Siciline kayıt olmak zorundalar.
                 Bildirimde bulunmayanlara 616 TL para cezası verilecek. (AjansSevgi / Marmaris)     

             Muğla Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü imzalı, Muğla Valiliği’nden yapılan duyuru:
          6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU KAPSAMINDA DUYURUDUR.
                
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2.maddesi gereğince; Yeni açılan ve anılan Kanunun 1.maddesi kapsamında değerlen dirilen en az bir ( 1 ) işçi çalıştıran, Sanayi İşletmeleri iki ( 2 ) ay içerisinde Sanayi Sicil Beyannamesi doldurarak istenen diğer belgeleri de Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü‘ne vererek Sanayi Siciline kayıt olmak zorundadırlar. Aksi taktirde Kanunun 9.maddesine göre; haklarında (616.00 TL.) İdari Para Cezası uygulanacaktır.
                6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4.maddesi gereğince;   Sanayi Sicil Belgesine sahip Sanayi işletmeleri:  Kanunun 2.maddesine göre verilecek beyannamelerde işletmeyle ilgili bilgilerde bir değişiklik olması durumunda, İşletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde; durumu bir(1) ay içerisinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü‘ne bildirmek zorundadırlar.(Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetinin tatili halleri bu madde hükmünden hariçtir.)  Aksi taktirde Kanunun 9.maddesine göre; haklarında        (616.00 TL.) İdari Para Cezası uygulanacaktır.
                     6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5.maddesi gereğince; İşletmeler her yıl Nisan ayı sonuna kadar (30/NİSAN/2011 tarihine kadar), bir önceki yıla ait yıllık faaliyetlerini gösteren Yıllık İşletme Cetvelini–Sansic (B)- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden temin ederek doğrudan bir dilekçe ekinde üretim yerinin/işletmenin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne vermeli veya taahhütlü olarak göndermelidirler veya her yıl Nisan ayı sonuna kadar (30/NİSAN/2011 tarihine kadar), elektronik ortamda Bakanlığımız Web sayfası www.sanayi.gov.tr “Hizmetlerimiz’’ bölümü menüsü altında ‘’ Üretici ve Sanayicilere Verilen Hizmetler‘’ bölümü tıklanarak ‘’Sanayi Sicil Belgesi Hizmetlerine’’ girilerek Dosyalar bölümünden “Yıllık İşletme Cetvelleri” bölümünü tıklayarak kullanılarak işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra Sanayi Sicil Belgesi numarası ile şirketini seçerek Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini girebilirler.
                 
Aksi taktirde Kanunun 9.maddesine göre; haklarında (616.00 TL.) İdari Para Cezası uygulanacaktır.
               Kanunun 10.maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi yetkili memurlarca istendiğinde;  İşletme sahiplerince/yetkililerince yetkili memurlara gösterilmek zorundadır. Aksi taktirde Sanayi Sicil Belgesini yetkili memurlara ibraz etmeyen Sanayi İşletmelerine (308.00 TL.) İdari Para Cezası uygulanacaktır.
                Kanunun 11.maddesine göre; İstenilen bilgileri hakikate aykırı olarak bildirenlere (1.232.00 TL.) İdari Para Cezası uygulanacaktır.                  
                    
Belge düzenleniş tarihi itibariyle her iki yılda bir belge aslı ve yıllık işletme cetveli ile birlikte üretimin yapıldığı / işletmenin bulunduğu İl’deki Sanayi ve Ticaret  İl Müdürlüğü’ne müracaat edilerek yaptırılacaktır.         
               
Geçerlilik süresi biten Kapasite Raporlarının yenisinin işletmenin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti veya sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TESK tarafından "aslı gibidir" onaylanmış suretinin dilekçe ekinde üretimin yapıldığı / işletmenin bulunduğu İl’deki Sanayi ve Ticaret  İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. 
                 
Bakanlığımızca hazırlanan İl Müdürlüğümüz web sayfasından sanayi sicil bilgilerini temin etmek için “http://mugla.sanayi.gov.tr” menüsü altında “Dokümanlar” “Sanayi Sicil Belgesi İle İlgili Dokümanlar” bölümünden ayrıntılı bilgi alınabilmektedir. 03/01/2011                                                                

       Muğla Valiliği Hizmet Binası Giriş Kat 48000 - MUĞLA
Tel: 0(252)2141890 Faks: 0(252)2141047
e-posta: stmmuglail@sanayi.gov.tr

ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİYİ BİLDİRMEYENLERE CEZA GELİYOR
tarih Tarih: 04.01.2011, 12:31 okunma Okunma: 1563
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales