Marmaris Bülten
 PİZZA LUNA Paket Servis TIKLAYIN MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
VE YÜCE DE PROJELERİYLE BİRLİKTE ADAYIM DEDİ
VE YÜCE DE PROJELERİYLE BİRLİKTE ADAYIM DEDİ

                                            Marmaris DTO Başkanlığına adayım diyen Yüce: “Vizyonsuz, hedefsiz, adaletsiz, şeffaf olmayan, başında bulunan şahısların kişisel tercih ve kararlarına dayalı bir yönetim anlayışına karşı ekibimizle yola çıktık.
Ata Sevgi
                        Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Seçimleri’ne 2 hafta kala, adı geçen 3. Aday Mustafa Yüce de, düzenlediği basın toplantısıyla başkan adaylığını resmen açıkladı.
                               Bugün (22 Nisan 2013) Blubay Hotel’de beraberinde ekip arkadaşı Mert Dinçel’le birlikte yapacakları işlerle ilgili projelerini de sunun Mustafa Yüce;  Hepinizin de bildiği üzere; demokrasinin en önemli içeriklerinden birisi, tüm toplum bireylerinin organizasyon  ve devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi olmasıdır. Güçlü bir demokrasinin temel öğelerinden biri de aktif bir sivil toplumun varlığıdır. Sivil toplum kuruluşları, hepimizin bildiği gibi aynı amaç ve hedeflerde bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları kuruluşlardır.   sivil toplum örgütleri, birbirleriyle ortak amaçlara sahip insanların oluşturdukları grupların, seslerini ve isteklerini daha fazla duyurabilmesinin bir yoludur. Sivil toplum kuruluşları, kurum içi yapıları ve karar alma mekanizmalarının yarattığı örnekler sayesinde bir demokrasi kültürünün oluşmasını sağlarlar. Bu nedenle demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden olan sivil toplum kuruluşları, bireylerin yönetimlerde söz ve hak sahibi olmalarını sağlamaları açısından son derece önemli bir vazifeye sahiptirler.
                            Gelirinin büyük bir çoğunluğu, neredeyse tamamı turizme dayalı olan Marmaris’in, ekonomik yaşamında, Marmaris Deniz Ticaret Odası çok önemli bir rol oynamaktadır. Ancak hali hazırda
Marmaris Deniz Ticaret Odası; vizyonsuz, hedefsiz, adaletsiz, şeffaf olmayan, başında bulunan şahısların kişisel tercih ve kararlarına dayalı bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir.
Bu nedenle;
günümüzde Marmaris Deniz Ticaret Odası, üzerine düşen vazifeleri yerine getirmekten uzak, pasif, verimsiz ve etkisiz bir sivil toplum kuruluşu haline dönüşmüştür.
                          Sivil toplum kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm bulan, bilimsel araştırmalar yapan, hizmet veren bir yapıya sahip olmalıdır.
Marmaris Deniz Ticaret Odası’nın, mevcut yönetimi ile bu anlamda aktif rol oynaması mümkün değildir ve olamamıştır.  Marmaris Deniz Ticaret Odası sadece belirli kişilerin değil, tüm üyelerinin eşit hak ve menfaatleri için vardır. Marmaris Deniz Ticaret Odası, her üyesi ile birlikte,  etkin, saydam, hesap verebilen ve katılımcı bir yönetime sahip olmalıdır.
                            Marmaris Deniz Ticaret Odası, bütün üyelerini eşit şekilde dinleyen, bütün üyelerinin ulaşabildiği, üyeleri için çalışan ve onların sorunlarını çözen bir kurum olmalıdır. Marmaris Deniz Ticaret Odası’nın tüm üyelerinin beklediği, istediği ve özlediği yapı budur. İşte bu yapıyı oluşturmak için yönetime aday oluyoruz.” dedi. (AjansSevgi / Marmaris)

               
YÜCE VE EKİBİNİN AÇIKLADIĞI PROJELERİ
               
Yangın,  Arama - Kurtarma ve Ambulans hizmeti verilmesi için Marmaris Limanında koşullandırılmak üzere, 1 deniz üstü aracın eğitilmiş personeli ile hizmete sokulması. Üyelerin kullanımına açık olan Marmaris Limanı hizmetlerinde, hizmet fiyat uygulamalarında ve hizmet standartlarında Yerel Yönetim ile bir araya gelerek üyelerin lehinde iyileştirme çalışmaları yapmak.
                Yeni Kıyı Yönetmeliği‘ne uygun olarak yeni çekek, bakım, onarım ve inşa sahaları oluşturmak, bu tür saha sahibi olan üyelerin işletmelerinin geliştirilmesi amacı ile teşvik ve pazarlama faaliyetlerine destek sağlamak.
               
Günlük Tur gezilerinde üyelerimizin misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmeleri için uğrak noktaları ve seyir bölgelerindeki alanlar ve işletmelerin hizmet kalitelerini denetlemek, gerekirse yeni kıyı şeridi yönetmeliğine uygun olarak üyelerimizin ve misafirlerinin kullanımına uygun yeni alanlar yaratmak.
               
Bölgedeki dalış sahalarının cazibe merkezleri haline getirilmesi için tarihi ve görsel nitelikli objelerden (eski uçak, savaş gemisi, denizaltı gibi) oluşan yapay resif bölgeleri yaratmak. Günlük ve Haftalık turlara katılan misafirlerin dalış hizmetlerinden yararlanması için bu iş kolu üyeler arasında koordinasyon sağlayarak pazarlama projeleri geliştirmek.
               
1977 yılında Bozuk Kale Serçe Limanı içerinde 32 metre derinlikte keşfedilen ve 11. Yüzyıla ait olan ve şu anda geçmiş yönetimlerin ilgisizliği nedeni ile Bodrum Müzesinde buluna batığın replikasını yapmak, çevresini aslına uygun anfora ve cam objelerle donatarak yeni bir dalış noktası oluşturmak.
               
Mevcut dalış hizmeti olarak yapılan “DISCOVER SCUBA” tarzının yanında, bölgede  Derin Sahaları keşfetmek ve daha profesyonel hizmet almak isteyen yerli ve yabancı konuklarımız için bölgemizi cazibe merkezi haline getirmek.
               
Yıllardan beri düzenlenen ve dünyada Marmaris dışında 3 yerde yapılan YACHT CHARTER SHOW organizasyonun tüm dünyaya duyurulması ve gelen acenta sayılarının arttırılması için teşvikler yapmak.
               
Bölgedeki  Mesleki Eğitim Okulları’ nda ve DTO tarafından düzenlenen eğitim programlarında yetişmekte olan öğrencilerin  teorik eğitimi dışında deniz üstü eğitimlerini geliştirmek amacı ile Eğitim Tekne’ si tedarik etmek.
                Üyelerin  tamamının en önemli gider kalemi olan
yakıt tüketimi konusunda yakıt dağıtım firmaları merkezi yönetimleri ile bir araya gelerek üyeler lehinde uygun satış koşullarının oluşturulması konusunda aracılık etmek. Sigorta giderlerini minimum seviyelere getirmek için Sigorta ve Broker Firmaları ile bir araya gelerek toplu sigortacılık sistemini getirmek.
               
Her türlü Deniz Turizmi ile ilgilenen iş kolu sahibi üyelerin, Kışlık Bakım giderlerini minimum seviyelere indirmek için ve üyelere malzeme tedarikçileri ile bir araya gelerek toplu malzeme alım ve dağıtım organizasyonu oluşturmak bu sayede maliyetleri düşürmek,  üyeler lehinde fiyat avantajları yaratmak.
                Günlük ve Haftalık tur faaliyeti yürüten üyelerin yiyecek ve içecek maliyetlerini minimum seviyelere indirmek için tedarikçi firmalar ile bir araya gelerek kalite/fiyat dengesine göre en uygun malzemelerin temini ve dağıtımı konusunda aracılık etmek üyeler lehinde en uygun satın alma yöntemlerini geliştirilmek.
                Üyelerin Ticari faaliyetlerini geliştirmek için
bankalar ile yaptığı kredi çalışmalarına aracılık etmek, gerek devlet destekli kredi teşviklerinin kullanılmasında gerekse devlet ve özel bankalarla üyelerin lehinde kullanılmak üzere özel kredi projeleri üretmek.
               
Şehir ekonomimize ciddi katkı
sağlayan Kruvaziyer ve Megayacht ların limanımıza daha fazla gelmeleri için bu hizmetleri veren kuruluşlar için teşvikler oluşturmak. Kruvaziyer misafirlerimizin şehrimizde alacağı hizmetlerin geliştirilmesi için yerel yönetim ve diğer ticari kurumlar ile bir araya gelerek hizmet kalitesinin geliştirmesi konusunda çalışmalar yapmak.
               
Yaz döneminde
şehir içi taşımacılığında, deniz yolu taşımacılığının daha cazip ve aktif hale getirilmesi için üyeler lehinde yerel yönetim ve tur operatörleri ile bir araya gelerek iyileştirme ve tanıtım faaliyetleri yürütmek.
               
Güvenlik ve ilkyardım konusunda Sahil Güvenlik, Hastaneler ve Akut gibi bazı kurumlarla koordinasyonunu geliştirmek, uygulama programları hazırlamak.
Marmaris Sualtı Sporları ve Etkinlikleri festivali düzenlemek.
                Marmaris Deniz Turizmi faaliyetlerini tüm dünyaya yaymak amacı ile Başbakanlık Tanıtma Fonu, Tursab ve Martab ile bir araya gelerek müstakil olarak önde gelen  dünya fuarlarında Marmaris Deniz Turizmi adı altında bütün iş kollarında tanıtım faaliyeti sürdürmek.
               
Sportif Balık Avcılığı organizasyonları düzenlemek.
Doğu Akdeniz’ in en büyük yat yarışı olan MARMARİS RACE WEEK organizasyonunu daha geniş platformlara taşımak, gelecekte gerek iklim, gerekse fiziki yapısı dolayısıyla organizasyona çok uygun olan bölgemizde Yat ve diğer olimpik sınıflarda yarış organizasyonları düzenlemek, düzenleyici kuruluşlara destek olmak.
               
Su sporları iş kolundaki üyelerin deniz üzerinde konaklama yapan misafirlerimize hizmet götürebilmesi için projeler geliştirmek.
                Muğla Bölgesi’ndeki Bodrum ve Fethiye DTO’ ları ile kopuk olan ilişkilerimizin yapılandırılarak, yeniden koordinasyon oluşturularak birlikte hareket ederek bölgemiz gelişimine katkı sağlamak. Sektörümüz işveren ve çalışanları arasında portal oluşturularak personel istihdamına destek sağlamak.
                Önemli bir gelire sahip olan Deniz Ticaret Odamızın gelirlerini merkezi yönetimle tartışarak üyelerimiz lehinde kullanılmasını sağlamak.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA
MESAJLARI İLANLARI 
için tıklayın!..
http://www.marmarisbulten.com/Haber/ANNELER_GUNU_KUTLAMA_MESAJLARi_2013/

MÜŞTERİLERİNİZİN
SİZE ULAŞMASINA KESİN ÇÖZÜM!..
 bir tık yeter!..
http://www.marmarisbulten.com/Haberler/is_Dunyasi_Rehberi/

VE YÜCE DE PROJELERİYLE BİRLİKTE ADAYIM DEDİ
tarih Tarih: 23.04.2013, 00:08 okunma Okunma: 1478
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales