Marmaris Bülten
MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..  PİZZA LUNA Paket Servis TIKLAYIN
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
TARIMSAL PROJELERE HİBE DESTEĞİ
TARIMSAL PROJELERE HİBE DESTEĞİ

TARIMSAL PROJELERE HİBE DESTEĞİ

Ata Sevgi / Muğla

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde “2009 Yılı Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı”ile ilgili tebliğ, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hibe desteği programının Muğla Çevresi’nde bulunan balık çiftlikleri sahiplerini rahatlatması bekleniyor. Başvuruların 13 Mayıs ‘a kadar, Muğla Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şubesi’ne  yapılması gerekiyor.

 

Muğla Valiliği’nden dün (7 Nisan 2009)  verilen bilgide; “ Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde “2009 Yılı Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı” ile ilgili hibe desteği başvuruları ilgili tebliğin (Tebliğ No:2009-34) 30.03.2009 tarihli 27185 sayılı resmi gazetede yayımlanmasıyla başlamıştır. Not: Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yatırım konusu  mallardan sadece bir adet başvuru yapabilir. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar.

HİBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LİMİTLERİ

            (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

            (2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına  50 000 YTL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 YTL’yi geçemez. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında ise hibeye esas tutar gerçek kişiler için 100.000 YTL, tüzel kişiler için 200.000 YTL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

            (3) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Başvuru Zamanı: Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 45 gün içerinde İl Müdürlüklerine teslim edilir (30 Mart.2009-13.Mayıs.2009 tarihleri arasında).

 

Başvurulacak Yerler: Başvurular yatırımın gerçekleşeceği İl Tarım Müdürlüklerine yapılır.

Başvuru Şekli:Başvurular, tek nüsha olarak elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi İl Müdürlükleri tarafından verilir.

BAŞVURABİLECEK KİŞİ VE KURULUŞLAR

            (1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

                        a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen her bir mal grubuna ait başvurular gerçek ve tüzel kişilerce yapılır.

                        b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

                        c) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler, programdan yararlanmak üzere başvurur.

 

            (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

PROJE UYGULAMASI SÜRECİNDE BAŞVURULACAK ADRESLER

 

İnternet Adresi :  http://www.tedgem.gov.tr/  adresinden “Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP)” başlığı

Muğla Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şubesi

Tel:0.252. 214 12 50/ 354 (Makine ve Ekipman)

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları: Anıza direkt ekim makinesi alımları, Arıcılık makine ve ekipmanı alımları, Balya makinesi alımları, Basınçlı sulama sistemi alımları, Canlı balık nakil tankı alımları, Çayır biçme makinesi alımları, Çeltik fide dikim makinesi alımları, El traktörü alımları, File sistemi kurulması, Güneş kolektörü alımları, Hububat harman makinesi alımları, Lazerli tesviye aleti alımları, Mısır hasat tablası alımları, Mibzer alımları, Motorlu tırpan alımları, Pamuk toplama makinesi alımları, Pancar söküm makinesi alımları, Patates söküm makinesi alımları,  Pülverizatör alımları, Rüzgar makinesi alımları, Sap parçalama makinesi alımları, Sap toplamalı saman makinesi alımları,  Silaj makinesi alımları, Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları, Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları, Tambur filtre alımları, Taş toplama makinesi  alımları, Toprak frezesi alımları, Yem hazırlama makinesi alımları, Zeytin hasat makinesi alımları. (AjansSevgi)

TARIMSAL PROJELERE HİBE DESTEĞİ
tarih Tarih: 08.04.2009, 12:50 okunma Okunma: 1909
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales