Marmaris Bülten
MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..  PİZZA LUNA Paket Servis TIKLAYIN
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 30 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE DUYURU
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 30 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE  DUYURU
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

30 Yaş ve Üstü Olan, Mevcut Olmayan veya Araç Vasfı Kalmayan, 05/07/2003 Tarihinden Önce Çalınan Taşıtlar ve Alıcısı Adına Tescil Yaptırılmamış Taşıtlar İle İlgili Açıklama:

 

18/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun geçici 2 ‘inci maddesi ile; günümüzde ekonomik ömrünü tamamlayarak ya da çeşitli nedenlerle motorlu taşıt olma vasfını yitiren, hurda haline gelen, çalışma imkânı bulunmayan, çalınan, kaybolan, ayrıca karayollarına ve trafik düzenine zarar verir hale gelen 30 yaş ve üstü araçlarla ilgili olarak bu türden aracı bulunan mükellefler hakkında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Belirtilen Yasa maddesinin uygulamasıyla ilgili olarak düzenlenen 33 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 25/03/2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Yasa maddesinde ve maddenin uygulamasına yönelik olarak yayımlanan söz konusu Tebliğde tasfiye edilecek araçlar dört gruba ayrılmıştır.

A)    30 YAŞ ÜSTÜNDE OLAN TAŞITLAR

      Model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/06/2010 tarihine kadar ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması halinde 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilerek bu borçlardan dolayı tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacaktır.

 

B)    MEVCUT OLMAYAN VEYA ARAÇ VASFI KALMAYAN TAŞITLAR

            Maddenin yürürlüğe girdiği 18/02/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 1998 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşları tarafından taşıtların olmadığının kabulü halinde, motorlu taşıtlar vergi aslının 1/ 4’ünü 31/12/2009 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu’nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

C)  05/07/2003 TARİHİNDEN ÖNCE ÇALINAN TAŞITLAR

            05/07/2003 tarihinden önce çalınan ve ilgili trafik tescil kaydında çalındığına ilişkin açıklayıcı bilgi bulunan taşıtlarla ilgili olarak, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 05/07/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezaları terkin edilecektir.

  D) ALICISI ADINA TESCİL YAPTIRILMAMIŞ TAŞITLAR (25/05/1997 tarihinden önce noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtlar)

25/05/1997 tarihinden önce noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtlarla ilgili olarak 28/02/2009 tarihinden önce ilgili trafik tescil kuruluşuna başvuruda bulunmamış olan satıcılar adına tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergileri, gecikme zamları, gecikme faizi ile vergi cezaları; ilgili trafik tescil kuruluşuna başvurularak, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, terkin edilebilecektir.

            Kanun hükümleri ile durumları yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan araçların tescil kaydının kapatılması ve mevcut borçların silinmesine ilişkin fırsatlar tanınmış olup, bu türden aracı bulunan mükellefler Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden bağlı oldukları Vergi Dairesine müracaatları halinde bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında daha fazla bilgi alabileceklerdir.

   Ekonomik ömrünü tamamlayan, hurda haline gelen, çalınan, kaybolan, karayollarına ve trafiğe zarar verir hale gelen 30 yaş ve üstü araçlarla ilgili olarak kesin bir çözüm imkanı sunan bu düzenlemeyi iyi değerlendirmeleri mükelleflerimizin yararına olacaktır.

Değerli mükelleflerimize ve kamuoyuna duyurulur.

           Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 30 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE  DUYURU
tarih Tarih: 10.07.2009, 18:31 okunma Okunma: 2413
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales