Marmaris Bülten
MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..  PİZZA LUNA Paket Servis TIKLAYIN
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
MUĞLA SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince iki yıllık damga süresi dolan ölçü aletleri için, ölçü aleti sahiplerinin:

     Çekeri 2000 kg’a kadar olan mekanik ve elektronik ölçü aletleri (masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler, elektronik teraziler, kantarlar, basküller ile 5 kg’a kadar olan kütleler) için Muğla merkezde ve Ortaca da Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına, diğer İlçe ve Belde Belediyelerinde ise bağlı oldukları Belediyelere,

        Çekeri 2000 kg’ın üzerinde olan elektronik ve mekanik basküller, akaryakıt sayaçları ve ölçekleri, LPG sayaçları ile eczaneler ve kuyumcu-

sarraflarda kullanılan hassas teraziler ile on yıllık damga süresi dolan elektrik ve su sayaçları için de İlimiz Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne,

         En geç 29 Şubat 2008 tarihi mesai bitimine kadar beyanname ile müracaat etmeleri, müracaat etmedikleri takdirde haklarında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince İdari Para Cezası uygulanacaktır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

11. GELENEKSEL TUKETİCİ ODÜLLERİ
Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2007 yılı faaliyetleri dikkate alınarak yedi dalda "Geleneksel Tüketici Ödülleri" verilecektiR.

11. Geleneksel Tüketici Ödül Dalları :  

 A-Radyo- Televizyon Programı Ödülü

1- Programın, özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması. 2- Programın  07:00 -23:00 saatleri arasında yayımlanıyor olması. 3- Programın, radyo ve televizyon kuruluşunun haftalık yayın süresinin % l' inden az olmaması.

Bu dalda başvuru yapacak veya tüketiciler tarafından aday gösterilecek televizyon ve radyo kuruluşlarının birkaç program örneğinin bulunduğu bilgisayar ortamında çalışabilen CD veya VHS video kaseti, radyo programları için CD, ses kaseti örneği ile programın adı, yayınlandığı kanal, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler ve yayınlandığı kanalın günlük yayın saatinin bildirilmesi gerekmektedir.

B- Yazılı Basın Tüketici Köşesi Ödülü

1- Yazıların, ilgili yayın organında, bağımsız bir "Tüketici Köşesi" veya benzer bir isim altında yayımlanmakta olması. 2- Yazıların, tüketici sorunlarını aktarıcı ve bunları çözücü olmasının yanı sıra, tüketicileri bilinçlendirmeyi esas alan nitelikte olması 3- Yazıların, belirli aralıklarla sürekli olarak yayımlanmakta olması.       

Bu dalda başvuru yapacak veya tüketiciler tarafından aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının birkaç yazı örneğinin bulunduğu gazete örneği ile köşenin adı, yayınlandığı gazete,yazının hangi sıklıkla yayınlandığının bildirilmesi gerekmektedir.

C- Bilinçli Tüketici Ödülü

1- Tüketicinin, mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi. 2- Tüketicinin, bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

3- Yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması.

D- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Uygulanmasında Başarılı Kuruluş Ödülü

İlgili kuruluşun, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasında ve geliştirilmesinde yoğun çaba göstermiş olması.

E- Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü

1- Firmanın, tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun davranmış olması. 2- Firmanın, tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması. 3- Firmanın, tüketicilere yönelik "Tüketici Danışma Masası" veya ücretsiz "Danışma Hattı" kurmuş ve bunları fiilen işletir olması.4- Firmanın, tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.

F- Bilimsel Çalışma Ödülü

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum / kuruluşların;  1- Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin yayımlanmış kitabının bulunması. 2- Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin kabul edilmiş doktora veya yüksek lisans tezinin bulunması,

G- Hizmet Ödülü

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum / kuruluşların; kamu veya özel sektörde, tüketicinin korunması, tüketici sorunları veya tüketici hukuku alanlarında hizmette bulunmuş olması, koşulları aranır.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri" ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilir. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız www.sanayi.gov.tr adresli web sitesinden ve (0312) 2860365 / 2316-2306 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Başvuruların 08 Şubat 2008 Cuma günü Saat 17.30'a kadar, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km  ANKARA  adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

tarih Tarih: 08.02.2008, 10:37 okunma Okunma: 4779
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales