Marmaris Bülten
 PİZZA LUNA Paket Servis TIKLAYIN DATÇA YAPI MARMARİS ELEKTRİK İNŞAAT MALZEMELERİ TIKLAYIN
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
LÜTFEN DİKKAT GEREKSİZ SE OKUMAYIN!
LÜTFEN DİKKAT GEREKSİZ SE OKUMAYIN!

Yangınların başlangıç aşamasında söndürülmesi bir bilgi ve eğitim işidir, diyen  Marmaris İtfaiye Vekil Müdürü Erkan Köprülü, eğitim hususunda son yıllarda ciddi adımlar atılsa da halka inilemediğine dikkat çekerek, “YANGINDA FELAKETE SEBEP OLAN DAVRANIŞLAR” başlığıyla  halkı bilgilendirme amaçlı bir açıklama yaptı.

 Ata Sevgi

                    Marmaris Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce bugün (21 Ekim 2009) verilen bilgiye göre Köprülü; “Günümüzde; insan yaşamını doğrudan veya dolaylı yollardan tehdit eden en büyük tehlikelerin başında yangın gelmektedir. Yangının yanıcı maddelerin kullanıldığı her yerde, her an çıkabileceği şüphesizdir. Yapıları ve yapı içerisindeki malzemeleri yanmayan veya yangına dayanıklı malzemelerden oluşturmanın imkansızlığı düşünüldüğünde, insanımıza düşen görev yangının felakete dönüşmesine sebep olabilecek davranışlardan uzak durmaktır.

                    Resmi ve özel kurumlarda görev yapan birçok uzman, bilim adamı vb. çalışanların ürettiği kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal prosedürler yeterince rehberlik etmesine rağmen yangının sebep olduğu acılar her gün daha da artmaktadır. İnsanlarımıza ulaşabildiğimiz, dikkatlerini çekebildiğimiz ölçüde ve de aşağıdaki hususlar dikkate alındığında olası can ve mal kayıpları en aza inecektir.

                   Yangını kısaca, yanıcı maddelerin oksijen bulunan ortamda ısı ile reaksiyona girerek, insan kontrolü dışında yanmasıdır şeklinde tanımlıyoruz. Ne kadar önlem alsak da yine çıkıyor. Ne yazık ki tüm çaba ve gayretlerimize rağmen çıkmaya da devam edecektir. Çıkan yangının başlangıç aşamasında söndürülmesi bir bilgi ve eğitim işidir. Eğitim hususunda son yıllarda ciddi adımlar atılsa da halka inilemediği bir gerçektir. İtfaiye müdürü olarak, çıkan bir yangının neden felakete dönüştüğünden bahsetmek ve ilgilileri düşündürmek arzusundayım.

İTFAİYENİN GECİKMESİ YANGINDA FELAKETE SEBEP OLUR

 İtfaiye neden geç kalır? 

                 Araştırmalarıma dayanarak iddia ediyorum, personeli eksik bazı ilçeler dışında, bütün itfaiye teşkilatlarımız ihbarı müteakip bir dakikadan daha kısa bir sürede karargahından çıkış yapar. Biz Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak ihbar alındıktan sonra en geç 20 saniyede çıkış yapıyoruz. Yangında kullandığımız teçhizatlar araçlarımız içinde muhafaza edilmekte ve her sabah 08:30 da çalıştırılarak kontrol edilmektedir.  Ancak hemen her yangın sonrasında aynı serzenişleri duyarız. İtfaiye geç geldi… Neden ?

                  Yine iddia ediyorum ki; İtfaiye geç kalmaz, geç bırakılır. Bunun nedenleri ise izleyen biçimdedir. Yangın ihbarı verilmez veya ihbar yanlış verilirse doğal olarak İtfaiye yangın yerine ulaşmakta zorlanacaktır. Geç kalacaktır.

                   İtfaiyelerin sorumluluk sahasını çok iyi bilen kılavuz personeli bulunmaktadır. Bu sayede yangın yerine en kısa yoldan ulaşır. Ancak az da olsa belediye birimleri arasındaki kopukluğa dayalı yol yapım, inşaat, onarım vb. nedenle kapatılan sokaktan İtfaiyenin haberi olmaz ise zaman kaybedebilir. Keza; işlek olmayan bir sokak bahanesi ile onarım, tadilat vb. inşai çalışma yapan vatandaşlarımız sokağı kum, çakıl tuğla vs. ile kapatır ise İtfaiye araçları manevra yapmakta zorlanarak zaman kaybedebilmektedir.

                 Dar sokaklara girilemeyişi, bu sokaklarda araçların yanlış parklanması İtfaiye aracının geçişine imkan vermemekte ve yangın yerine ulaşamama nedeni olabilmektedir.

                 Yukarıdaki engeller sonucunda yangına daha geç müdahale edilmesine, yangının söndürülme işleminin uzamasına, can ve mal kayıplarının artmasına yani, kısacası felakete neden olunur.

YANGINDA ÇOK CAN KAYBI OLUYOR NEDEN ?

               Demir parmaklıklar; Konutlarda ve işyerlerinde özellikle alt katlar hırsızlığa engel olmak için demir parmaklıklarla kapatılarak korunuyor. Evlerimizin kapıya en yakın yeri mutfak, en uzak bölümü ise oturma ve/veya yatak odalarıdır. Çıkan yangında kapıya ulaşılamadığı, pencerelerinde demir parmaklıklı olması, kaçışı imkansız kılabilmektedir. Halbuki parmaklık cam kanadı gibi menteşeli açılabilir yapılsa, asma kilitli olsa ve anahtarı elektrik anahtarının üstü gibi kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza edilse muhtemel can kayıpları önlenebilir. Bu yapılmadığı takdirde küçük çocuğunu eve kapatıp komşuya, pazara gitmek zorunda kalan çok annelerin yüreği yanmaya devam edecektir.

                     Yapılarda yangın merdiveni olmaması, standartlara uygun olmaması veya var olup ta kilitli tutulması gibi yanlış davranışlar sonucu, alt katlarda çıkan bir yangında üst katlarda olanlar ısı ve özellikle duman içerisindeki zehirli gazlardan etkilenerek yaralanıyor veya hayatını kaybedebiliyor.

                    Kaçış yollarının kapatılması veya acil çıkış kapılarının kilitli olması durumunda can kaybı meydana gelebilmektedir. Sonradan kendinizi şu bahanelerle avutmayın! Daha yeni koymuştuk, şimdi kaldıracaktık, yarın gidecekti, turistler ve çocukları oynadıkları için kilitlemiştik vs. Bu yüzden kaçış yolları ve acil çıkış kapıları sürekli kontrol edilmeli, acil kaçış güzergahı ve kaçış kapıları açık tutulmalıdır. 

 YANGIN ÇIKAN TESİS TAMAMEN YOK OLABİLİYOR NEDEN?

                Ülkemizde hemen her hafta 3 - 4 sanayi tesisinde yangın çıktığını yazılı ve görsel basından içimiz acıyarak izliyoruz. Yangın çıkan tesis yanarak tamamen harabeye dönüyor, kül oluyor.

                 Yönetmeliklere bağlı önemli gelişmeler olsa da yapı proje ve tasarımında olası bir yangın düşünülmüyor veya önemsenmiyor. Bazen de yangından korunmaya bağlı sistemler çok pahalı geldiği için bilerek ve isteyerek bu sistemlerden imtina ediliyor. Ekonomik krizlerin etkisi olsa da genelde müteşebbis minimum maliyet, maksimum kazancı ön planda tutmaya çalışıyor. Yangın çıktığında kazancın kalmayacağını, sigortadan parasını alsa bile pazar payını kaybedebileceğini veya orada çalışan onlarca hatta yüzlerce insanın bir anda işsiz kalabileceğini düşünmüyor. Ne yazık ki birçok sigorta şirketi bu uygunsuzluğa çanak tutuyor. Hepsinden önemlisi yöneticilerin kendine sorması gereken bir soru var. “İnsan hayatına ne kadar değer biçiyorum?” İnsan hayatı paha biçilmezdir…  

YANGIN HIZLA YAYILARAK FELAKETE SEBEP OLABİLİR

                  Yangın, yanan malzemenin özelliğine göre karşısına bir engel çıkmadığı / müdahale edilmediği sürece sürekli yayılır. Yayılma hızı; yangın gücü, mevsimin etkisi, coğrafi yapı ve yerleşim, yangın alanındaki yanıcı maddelerin dağılımına göre yavaş veya hızlı olur.

                  Açıkta giden kablo kanalları yangın sebebi olabilmektedir. Öyle ki; fareler sürekli uzayan dişleri için kablo vb. maddeleri ısırmak zorunda kalırlar. Ama elektrik akımı olan kabloları ısırmayacak kadar da akıllıdırlar.

                  Elektrik kablo kanalları yangının bir yerden başka bir yere sıçramasında önemli rol oynar. Bu nedenle yapının genelinde bulunan elektrik kablo kanalları ve boru devresi bölüm geçişleri yangın durdurucu alçı şeklinde yalıtım malzemesi ile sızdırmaz hale getirilmelidir.

                 Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yapılarda iyi bir yalıtımla yangının yayılması önlenebilir. İşyerlerinde kullanılan malzemelerin çoğu yanıcı olduğundan yangın tehlikesini arttırır. Yangın yalıtımı, durdurulabilen veya yavaşlatılabilen bir felaket olan yangının vereceği zararları en aza indirir.

 YANLIŞ DEPOLAMA YANGINDA FELAKETE SEBEP OLABİLİR

            İşletmelerde en büyük risklerden biri yanlış depolamadır. Her tesiste yangın çıkabilir. Ancak; yayılımın önlenmesi gerekir. Bu maksatla;

             Depolamada standart oluşturulmalı, emniyet için ara boşluklar bırakılmalıdır.

             Yanlış depolama söndürme ekiplerinin çalışmasını da güçleştireceğinden depolanan malların ayrı ayrı dökümü yapılmalıdır. İstifleme standartlara uygun olarak yapılmalıdır.

            Yangını içeren acil eylem maksatlı tatbikatlar yapılmalıdır. Depo risk şartlarına uygun olarak tabi ve cebri olarak havalandırılmalıdır. İstifler arasında uygun ara boşluğu bırakılmalıdır.Yangınla mücadele ekipmanlarının görünür, ulaşılır ve kullanılabilir olmaları sağlanmalıdır. (Bu madde tüm yapılar için geçerli ve kanunen zorunludur.) Depolama yapılırken malzemelerin aydınlatmalarının, projektör tipi ısınan lambaların altına gelmemesine dikkat edilmelidir. Depolamada aydınlatma lambalarına, ara boşluklara gereken önem verilmiş olmalıdır. 

 YANGIN NEDEN BÜYÜR?

              İlk Müdahalenin Zamanında Yapılamaması: İlk müdahalesi zamanında yapılamamış bir yangın olabildiğince büyümüş ve doğayı kirleterek yayılmaya devam ediyor olacaktır. İlk müdahalenin yapıldığı yerde maddi ve manevi kayıplar azalacaktır.

               Bu uygulamanın (ilk müdahale) yapılamadığı ve yangın olayının tamamen İtfaiyeye bırakıldığı yerlerde, İtfaiye lokasyonu ile yangın yeri arasındaki mesafeye bağlı olarak gelmesi beklenen İtfaiye, gelinceye kadar yangın büyümüş olacak, yangındaki maddi ve manevi kayıpları “Kader böyle istedi” diyerek sinemize çekip dövünmeye devam edeceğiz.

                Yangın Söndürme Malzemelerinin Önünün Kapalı olması: Yangın söndürme tüplerinin ve diğer yangın önleme teçhizatlarının önlerinin kapalı olması yangını büyütür. Bu nedenle yangın önleme teçhizat ve takımlarının kullanımını engelleyecek şekilde önlerine asla malzeme vs. konulmamaları acil durumlarda görünebilirliği ve kullanılabilirliği sağlanmalıdır.

                Yangınla Mücadele Malzeme ve Ekipmanlarının Standardizasyonu: Bu tür malzeme ve ekipmanlar, standartlara uygun olmalı ve periyodik bakımları düzenli yapılmalıdır. Özellikle azotla basınçlandırılan elle taşınabilir yangın söndürme cihazlarının basınçları zamanla düşmekte ve acil durumlarda çalışmamaktadır. Bu yüzden yangınla mücadele malzeme ve ekipmanları hiç olmasa yılda bir kez yetkili bir firma tarafından kontrol edilmelidir.  

BİLİNÇSİZ DAVRANIŞLAR

                   Reflekslerine aşırı güven veya boş vermişlikle yangınla mücadele organizasyonunu ve eğitimlerini lüzumsuz nitelemek, Bir şey olmaz düşüncesi ile yangın önlemlerine riayet etmemek, İtfaiye personeline yardım etmek isterken, ekip çalışmasına engel olunması,

                  Yakınlarının yangın mahallinde olduğunu düşünüp yanan yerin içine girmeye çalışmak,

                  İtfaiyenin geç geldiğini düşünerek, İtfaiye personeline saldırmak. (Unutulmamalı ki; olağanüstü durumlarda saniyeler dakika, dakikalar saatler gibi algılanır.)

                   Sonuç olarak; yasal mevzuatlar çerçevesinde halkı ve yerel yönetim kadrosunda bulunan yöneticilerin bilinçlendirilmesi ile yukarıdaki olumsuzlukların çoğunun önüne geçilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Dileğim ve temennim yangınlarla mücadelede tüm çabaların başarılı olması ve yangınların insanlarımızın mutluluğunu bozmamasıdır.” dedi. (AjansSevgi / Marmaris)

LÜTFEN DİKKAT GEREKSİZ SE OKUMAYIN!
tarih Tarih: 21.10.2009, 21:43 okunma Okunma: 2324
Yorumlar
AjansSevgi ve tüm mesai arkadaşlarına duyarlılığı için tüm kalbimle teşekkür ederim. Bu basın bildirisini yayınlamanız benim için gerçekten çok önemliydi. saolun...
Tarih: 31.10.2009 - 22:12 | Gönderen: Erkan KÖPRÜLÜ
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales