Marmaris Bülten
 PİZZA LUNA Paket Servis TIKLAYIN MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARINA
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARINA

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARINA;

            1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87.nci maddesi gereğince Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarınca yapılacak genel kurul toplantıları için Bakanlık Temsilcisi tayini istemiyle aşağıdaki belgelerle birlikte toplantı tarihinden en az 15 gün önce Valiliğimize (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne) başvurulması zorunludur.

            1-Çağrı için alınan kararın örneği,

            2-Çağrı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge,

            3-Toplantı gündemi,

            4-Vezne alındısı,

            5-Gerekli görülen diğer belgeler.

           

            Başvurularda belgelerin incelenmesi sonucu eksikliklerin tamamlanması istenilmesine rağmen herhangi bir belge eksikliği halinde veya 15 günlük süreye uyulmadan yapılan başvurularda müracaat usulüne uygun yapılmış sayılmayacak ve temsilci görevlendirilmeyecek, yapılacak genel kurul toplantılarının geçersizliği konusunda ilgililer ve Ticaret Sicili Memurlukları uyarılacaktır. (Genelge sıra no:3)

 

            Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin / Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 11 Haziran 2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporları/denetim kurulu raporları tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmek zorundadır. Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen yönetim kurulu yıllık çalışma raporları / denetim kurulu raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.  

            3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereği; Yönetim kuruluna seçilen üyeler göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, görevden ayrılanlar yine (1) ay içinde, görevlerine devam halinde ise sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi formunu doldurularak kapalı zarf içinde ve dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze vermek zorundadır. Yapılan uyarıya rağmen süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayan kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürleri hakkında kanunun 10.maddesi gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

            Bakanlığımızca “Kooperatif Bilgi Sistemi Projesi” kapsamında “Kooperatif ortaklarına ilişkin bilgilerin elektronik ortama aktarılması” konusunda teknik çalışmalar tamamlanmış ve bu aşamada Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr  adresli internet sitesinde “Kooperatif Ortakları Veri Giriş Paneli” yeniden düzenlenerek kullanıma açılmış olup, il bazında halen kurulu bulunan KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARINCA ortaklarına ilişkin bilgilerin İnternet üzerinden Veri Giriş Tabanında girişi yapılacaktır. Kooperatiflerde ortaklığa giriş ve çıkışa ilişkin olarak yapılan her türlü işlem (ortaklığa giriş, ortaklığın devri, ortağın ölümü, çıkma, çıkarılma, tüzel kişi ortağı temsil eden kişilerde değişiklik olması vb. durumlarda) konuyla ilgili olarak yönetim kurulu kararının alınmasının ardından KOOPERATİFLERCE yedi gün içinde elektronik ortamda Kooperatif Bilgi Sistemine de işlenecektir.     21/10/2008                                                                                                   

 

 

ÖNEMLE DUYURULUR.                                                                   

MUĞLA SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARINA
tarih Tarih: 23.10.2008, 14:16 okunma Okunma: 1799
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales