Marmaris Bülten
 PİZZA LUNA Paket Servis TIKLAYIN MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV İLANI
KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV  İLANI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV  İLANI

 

 İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 65 (altmışbeş) adet kaymakam adayı kadrosuna giriş sınavı ile personel alınacaktır.  

MÜRACAAT KOŞULLARI 

1-Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az  dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. maddelerinde belirtilen şartları taşımak.

3- 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1978 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) (Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava  müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.)

4- Erkek adaylar için, askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. Bunlar birliklerinden terhislerine kaç gün kaldığını bildirir tasdikli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)

5- 30 Haziran-01Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.

6- Halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görevleri sırasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve  görevleri süresince iyi derecede sicil almış olmak. 

ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER  VE ÖNBAŞVURU TARİHİ  

1- Diploma veya mezun olduğunu gösterir belge ve bir  fotokopisi,

2- Nüfus cüzdanı ve bir fotokopisi,

3- 2007 (KPSS) veya 2008 (KPSS) sonuç belgesi ve bir fotokopisi,

4- 3 adet vesikalık fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacak)

5- Personel Genel Müdürlüğünden veya internetten (www.icisleri.gov.tr) temin edilerek doldurulmuş müracaat formu.

 

Sınava katılabilmek için müracaat formu ve istenen belgeler ile birlikte 25 Ağustos-05 Eylül 2008 tarihleri arasında     09:00-12:30 / 13:30-18:00 saatleri içinde Bakanlık merkez binasında bulunan sınav bürosuna  müracaat edilecektir. Müracaatlar hafta sonunda   kabul edilmeyecektir.  Bizzat müracaat gerekmemektedir. Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÖN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI 

Ön başvuruları alınanların, KPSS puanlarına göre değerlendirmeleri yapılarak en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun 20 katı kadar aday (1300 kişi ve 1300 üncü kişiyle aynı puanı alan adaylar) yazılı sınava  girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça 15 Eylül 2008 tarihinde Bakanlık merkez binasının kapılarına asılmak suretiyle ve Bakanlığımızın internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, T. Halk, T. Vakıflar, T.C. Ziraat Bankalarının tüm şubeleri ve T. Garanti, T.Halk, T.Vakıflar, T.C. Ziraat Bankalarının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dahil  50 YTL sınav bedelini yatırarak dekontlarını, 15-19 Eylül 2008 tarihleri arasında bizzat veya acele posta yoluyla Personel Genel Müdürlüğündeki sınav bürosuna teslimini sağlayacaklardır. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran adaylar, birden fazla sınav ücreti yatıran adaylar ile başvurusu kabul edildiği halde yazılı sınava girmeyen adayların, bankaya yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

 

SINAVLAR

1-Yazılı sınav: 26 Ekim 2008 Pazar günü saat 09.30’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav  yerinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların hangi bina  ve salonda sınava gireceklerini gösteren bir fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine  10 Ekim 2008 tarihinde ÖSYM tarafından postalanacaktır.

·          Yazılı sınava girişte adayların yanlarında sınava giriş ve kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi, yumuşak kurşunkalem ve silgi getirmeleri, yanlarında kesinlikle cep telefonu ve hesap makinesi  bulundurmamaları gerekmektedir.

Sınav konuları: Anayasa, İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı), Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, İnkılap Tarihi, Ekonomi (Makro ve Mikro) Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Alanında Yapılan Düzenlemeler ile ilgili  konulardan oluşan  çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır.

Sınav değerlendirmesi: 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda; 70 puanın altında olmamak kaydıyla  en yüksek puandan  başlamak üzere boş kadronun dört katı aday (260 kişi)  yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. 260. sıradaki adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da  yazılı sınavı kazanmış olarak kabul edileceklerdir.

·          Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde açıklanacak ve ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanacaktır.

 

2- Sözlü Sınav :Yazılı sınavı kazananlar ilan edilecek bir tarihte, Bakanlık merkez binasında sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav sonucunda giriş sınavını kazananların listesi Bakanlık merkez binasında ve internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine de postalanacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir. 

DİĞER HUSUSLAR

·          Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonuç belgelerinin adayların adreslerine postalandığı tarihten itibaren  10 gün içerisinde ÖSYM’ye yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

·          Müracaat şartlarını taşımayan adayların müracaatları iptal edilecektir.

·          Sınava katılan ve giriş sınavını kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda bulunanların ataması yapılmış dahi olsa atamaları iptal edilecektir. 

SINAV BÜROSUNUN TLF.NO: (0312) 425 72 14 / 32 50 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                          

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV  İLANI
tarih Tarih: 27.08.2008, 16:28 okunma Okunma: 1779
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales