Marmaris Bülten
MARMARİS GÖZLÜKÇÜ MY DENİZ OPTİK SGK İLE ANLAŞMALI MARMARİS'TE BOTOX LAZER EPİLASYON ORGANİK SAÇ TIKLAYIN!..
Your Voice Your Newspaper... From Marmaris to The World
AV YASAKLARINA UYMAYANLARA 50 BİN TL'YE KADAR CEZA
AV YASAKLARINA  UYMAYANLARA 50 BİN TL'YE KADAR CEZA

AV YASAKLARINA UYMAYANLARA

50 BİN TL’YE KADAR CEZA
 

Çevre ve Orman Bakanlığı’tarafından yapılan duyuruda; Kara avcılığını düzenleyen esaslara göre, “4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda men edilen fiilleri işleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkında 22,00 Türk Lirası ile 11.200,00 Türk Lirası arasında idari para cezası verilecek, ayrıca av hayvanı türüne göre 50,00 Türk Lirası ile 50.000,00 Türk Lirası arasında değişen tazminat bedelleri talep edilecektir.” denildi.

Muğla Valiliği’nden dün (14 Ağustos 2009)  verilen bilgide; Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren "4915 Saydı Kara Avcılığı Kanunu" dur. 4915 Sayılı Kanunu, av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunması ve geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Dünyanın ortak mirası olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altına giren av ve yabanıl kaynaklan sürdürülebilir kılarak, gelecek kuşaklara aktarmak Bakanlığımızın yanı sıra tüm sivil kuruluşların ortak hedefi olmalıdır.

Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş silah taşıma ehliyetine sahip av ve yaban hayatı ile ilgili eğitim alarak sınavda başarılı olan avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartı alması koşuluyla yasal olarak av yapabilmektedirler.

Kanunun 3. maddesi uyarınca oluşturulan Merkez Av Komisyonu, her yıl o av dönemiyle ilgili av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için kararlar, almaktadır.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 21 Mayıs 2009 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu 2009-2010 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 8 sayılı karan almıştır. Buna göre; 2009-2010 Av Döneminde ülke genelinde avlanma 15 Ağustos 2009 tarihinde bıldırcın, üveyik, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.

2009-2010 Av Döneminde avına izin verilen diğer av hayvanlarının avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre 01 Haziran 2009 tarihli ve 27245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bu süreler içinde sadece Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde avlanmak serbesttir.

Avcı başına bazı av ve yaban hayvanlarının günlük avlanma limitleri ; Bıldırcın 10, üveyik 8, karatavuk 3, çulluk (orman çulluğu) 4, sakarmeke- yaban kazı (sakarca kazı) 3'er, suçulluğu (bekasın)- yabani tavşan Ter, kınalı keklik - kum kekliği ve kaya kekliği toplam 2, yeşilbaş-bozördek- macar ördeği- tepeli pakta- elmabaş pakta-çıknkçın, toplam 6, adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına) T şer, tilki 2 adet olarak belirlenmiştir.

Bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, avlanacakları ilin il müdürlüğünden, birbirini takip eden ava açık iki gün, nerede av yapacaklarına dair müracaatları sonucunda, alacakları yazılı belge doğrultusunda av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limit bulundurabilirler.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2009-2010 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Karan uyarınca; Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Yivli av tüfekleri kuş avında kullanmaz.

Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç teyp kaseti ve CD'i, bu kaset ve CD lerin çalındığı cihazlar, her türlü zehirli veya uyuşturucu yemlerle avlanmak, her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; av hayvanım yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar; her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar; 6 volttan aşağı pil enerjisiyle çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçlerle avlanmak, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanmak, yüzer araçlarla kara ve hava araçlarıyla av mahalline gidilirken hareket halindeyken avlanmak, memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökmek suretiyle av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver, traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak, yaban hayvanlarının  yavrularını yakalayarak  evlerde,  ahırlarda,  özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,av ve yaban hayvanlarım mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak, sulak alanlar ve bunların adaları ile bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek,av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metotlarından tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasak olup herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz. Av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek ve üretmek amacıyla ev, işyerleri ile özel arazilerde bulundurmak yasaktır.

Avlaklarda, avcılar ya da kişilerce av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması durumunda gerekli tedavilerinin veterinerce yapılması amacıyla en yakın il müdürlükleri veya doğa koruma ve milli parklar mühendislikleri ile işletme müdürlüğüne veya veterinere; bunlara ulaşılamaması durumunda jandarmaya haber vermek veya teslim edilmesi zorundadır.

Avlaklarda avcıların bir arada avlanması nedeniyle oluşacak av baskısı ve can güvenliği nedeniyle avlağın büyüklüğüne göre avlağın herhangi bir alanında; bir arada 15 avcıdan fazla avcı aynı anda avlanamaz.

Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları sadece tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlanma planları doğrultusunda yapılabilecektir. Genel ve devlet avlaklarının tesisi ve tescili tamamlanıncaya kadar sürek avı yapılması yasaktır.

Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarda kendilerini korumak amacıyla avlanmada kullanılan yivli veya yivsiz tüfeklerini üzerlerinde bulunduracaklar, İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda men edilen fiilleri işleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkında 22,00 Türk Lirası ile 11.200,00 Türk Lirası arasında idari para cezası verilecek, ayrıca av hayvanı türüne göre 50,00 Türk Lirası ile 50.000,00 Türk Lirası arasında değişen tazminat bedelleri talep edilecektir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin T.C.Ziraat Bankası şubelerindeki döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları,

Merkez Av Komisyonun 01 Haziran 2009 tarihli ve 27245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 saylı Kararındaki diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. İlgililere ve avcılara duyurulur.” denildi. (AjansSevgi / Marmaris)

AV YASAKLARINA  UYMAYANLARA 50 BİN TL'YE KADAR CEZA
tarih Tarih: 15.08.2009, 15:21 okunma Okunma: 2432
Yorumla
Ad Soyad
E-Posta (yayınlanmayacaktır)
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
  
2010 ales